Касови апарати ОРГТЕХНИКА - Силистра

ЕЛКА МИКРО 03 DVV

Е-мейл Печат ПДФ

 

Elka micro 03 вариант DVV е касов апарат, подходящ за търговски обекти, офиси, аптеки и др. Касовият апарат е изцяло съобразен  с последните законови изисквания  според измененията на НАРЕДБА № Н-18 за предаване на данни в НАП чрез дистанционна връзка.

 

 

ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КAСОBИЯ AПAРAТ

Общи характеристики:

- енергонезависима фискална памет с обем за 1520 дневни отчета;

- съхранение на текущото състояние на апарата до 1500 h след изключване на захранването;

- вграден часовник-календар, работещ и при изключено захранване;

- термопечатащо устройство - 24 символа/ред;

- възможност за препрограмиране функциите на функционалните клавиши;

- процентни и стойностни надбавки и отстъпки;

- изчисляване на процентни съотношения в отчетите;

- отчети по 8 часови периоди;

- подробен и кратък отчет на фискалната памет по дата или номер на записите;

- вградени тестове за самопроверка на КА;

- електронна контролна лента.

Оператори:

- възможност за работа на 32 оператора със задаване на парола (код).

Департаменти:

- програмиране на 9 департамента;

- възможност за директен достъп с клавиш до 5 департамента.

 

Артикули:

- задаване на параметри на 2700 артикула;

- възможност за работа с цена, зададена в момента на продажбата, за артикули -  от 101 до 2700;

- възможност за работа с артикули чрез задаване на съответните им номенклатурни номера;

- възможност за задаване на налични количества.

Артикулни групи:

10 артикулни групи;

- възможност за задаване на консигнационен процент за всяка група.

Начини на плащане:

- четири вида, три от които с програмируеми имена (например: чек, кредит, карта и в брой).

Интерфейси:

- работа на КА с РС и бар-код четец,

- работа с везна

 

 

Касовия апарат има 8 разрядна индикация.

ЕКАФП работи с термопечатащо устройство. За осигуряване на правилна работа е задължително експлоатационните материали, с които работи печатащото устройство, да отговарят на следните изисквания:
шupuнa (57,5±0,5) мм;
външен диаметър – максимално 55 мм;
специфично тегло – 53 до 60 г/м²;
пластмасова шпула.

 

 

 

 

За Нас

 • За фирмата
 • Новини
 • Серв. новини
 • Кариери
 • За контакти

Дистрибутори

 • София
 • Пловдив
 • Варна
 • Русе
 • Бургас
 • Силистра

Софтуер

 • Сервизен
 • Обслужващ
 • Драйвери
 • Други

Поддръжка

 • ONLINE Помощ
 • Инженеринг телефон
 • стационарен: 086 813 304

Услуги

 • Проектиране
 • Изграждане на системи
 • Инженеринг
 • Обучение