ПОКАНА ОСА 2020 - 12.06.2020 от 15.00 часа

Сряда, 08 Май 2019 05:50
Печат

Покана ОСА

Доклад дейност

Доклад ДВИ

Доклад одитен комитет

Доклад одитор

Доклад политика

ГФО 2019

Образец пълномощно 2019

Приложение ГФО

Протокол СД ОСА 2020

Представител Оргимпекс

Декларация

Свидетество за съдимост

Представител Оргтехинвест