Кариери

Print

"ОРГТЕХНИКА"АД - Силистра търси да назначи:

1. Програмист -конструктор за изработване на инструментална екипировка
Кандидатите да са с висше инженерно-техническо образование, специалност "Технология на машиностроенето",да имат компютърна грамотност и познания по програма Auto CAD .
Владеенето на английски език е предимство.
Заплатата е по договореност. Предприятието осигурява жилище, ако кандидата се нуждае.

2. Конструктор на механични конструкции за финна механика

Кандидатите да са с висше инженерно-техническо образование, специалност "Технология на машиностроенето", да имат компютърна грамотност , да владеят програмата Auto CAD - проектиране в 2D и желателно в 3D пространство.
Владеенето на английски език е предимство.
Заплатата е по договореност. Предприятието осигурява жилище, ако кандидата се нуждае.

Документи за кандидатстване :

1.Молба;
2.Автобиография;
3.Диплома за образование;
4.Документ за трудов стаж.

Информация на телефон 086-821-194 или 086-821-184