АУТОПЕЙДЖЪР ОТ 701

Print

ОТ 701 е устройство за приемане на съобщения изпращани от GSM или Internet. Авторейджъра осигурява възможност и за прочитане на получените съобщения. Използва се от фирми извъшващи превози в страната и чужбина.Технически и функционални изисквания

Долна гранична работна температура

Горна гранична работна температура

Относителна влажност на въздуха

Атмосферно налягане

Габаритни размери

Маса

Консумирана мощност

Захранващо напрежение /от акумулатор/

Осигурява прочитане на получените съобщения

Осигурява приемането до 9 съобщения

Дължина на съобщението 160 байта

Осигурява изтриване на прочетените съобщения

10 С

40 С

80% при 25 С

от 80 до 106 кРа

170 х 60 х 60 мм

не по-голяма от 0,6 кг

не повече от 3 W

от 9 до 28V