Финансов отчет за 2011 година

Print

Доклад дейност за 2011

Доклад одитор за 2011

Отчет финансово състояние за 2011

Отчет за дейността на директора

Покана за годишно общо събрание на 29.06.2012

Приложение ГФО за 2011

Протокол СД за 2011

Образец пълномощно 2012