Софтуер за Елка 752-03

Print

TextSell

Автоматично извършва продажба върху касов апарат Елка 752-03, Елка 952-03 при подаване от компютър на команди, представени във вид на текстов файл; връзка със складови стопанства .

CashFile 7.0

Автоматично извършва продажба върху касов апарат Елка 752-03, Елка 952-03 и Елка 952 при подаване от компютър на команди, представени във вид на текстов файл; връзка с приложни програми на други разработчици.