Софтуер за OT 801 P

Print

Label Editor 1.0

Програмата Label Editor 1.0 дава възможност за редакция, оформяне, запис във Flash на етикети за притерите ОТ 801 P, ОТ 801 М и ОТ 807.
/free/ Download (224KB)

LogoManager 1.0

Чрез програмата LogoManager 1.0 се дава възможност за зареждане на изображения в ОТ 801 P, ОТ 801 М и ОТ 807.

/free/ Download (151KB)

Etiket 1.0

Чрез порграмата Etiket 1.0 се дава възможност за зареждане и оформяне на етикети в принтери ОТ 801 P, ОТ 801 М и ОТ 807.
/free/ Download (186KB)

Flash Reader 1.0

Чрез програмата Flash Reader 1.0 се дава възможност за четене от Flash и печат от нея.

/free/ Download (256KB)